Банкови сметки

„Уелкам Травъл„ ЕООД

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

София клон Св. Неделя

Сметка в ЛЕВА:
IBAN:BG49UNCR76301077717470
Банков код: BIC: UNCRBGSF

Сметка в ЕВРО:
IBAN:BG13UNCR70001520873700
Банков код: BIC: UNCRBGSF

Сметка в ДОЛАРИ: 
IBAN:BG84UNCR70001522091130
Банков код: BIC: UNCRBGSF

Данни за фактура:
Уелкам Травъл ЕООД
Булстат: 175040287
Рег. по ДДС: BG175040287
Адрес: София, ул.Трудолюбие 5
МОЛ: Румяна Любенова


B2B login

Е-бюлетин

Онлайн Каталог