Румяна Любенова                   
                                                 управител                            


ОФИС СОФИЯ
 

                              

                 Десислава Александрова                 Жаклин Пирева
                    Продуктов мениджър                   Отдел резервации

                      Изходящ туризъм                       Изходящ туризъм
 
 
                                                                                 
                                                                                         Росица Димитрова
                                              Счетоводен отдел

 


ОФИС ПЛОВДИВ
 
                             
                   Лиляна Исакова                         Венета Исакова
           Регионален офис Пловдив        Регионален офис Пловдив
B2B login

Е-бюлетин

Онлайн Каталог