Златни пясъци


Златни пясъци е един от трите големи български морски курорта, разположен в северната част на българското черноморие. Намира се в община Варна, район Приморски. Разположен е на 17 км от центъра на Варна.
Златни пясъци е разположен в полите на Природен парк „Златни пясъци“, защитена от закона територия. Плажната ивица, покрита със златист пясък, е с дължина 3,5 км и е широка до 100 м. Изграждането му започва през 1956 г. с построяването на 70 хотела - 15 000 места и първият е хотел „Оазис“.
Територията около курорта е уникална със своите растителни видове и крайморска растителност, обособена като Природен парк. В него се съхраняват защитени растителни и животински видове и има изградени пет туристически маршрута, които преминават през стари чешми, кътове за отдих, места с очарователен изглед към морето. Културно-историческото наследство на парка обхваща период от античността до късното Средновековие.
Освен за ваканционен туризъм курортът се използва и за целогодишно балнеолечение. Четири от минералните източници в Златни пясъци с общ дебит 150 куб. м в секунда са особено полезни за здравето.

 
B2B login

Е-бюлетин

Онлайн Каталог

programa
programa
programa