ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНОСТТА ОТ КОРОНАВИРУС В АЗИЯ

12 Февруари 2020 г.
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНОСТТА ОТ КОРОНАВИРУС В АЗИЯ
 
  1. Имам сключен договор за туристически пакет с дестинация близка до Китай или самия Китай. Мога ли да се откажа от него?
Да, бихте могли, като носите отговорност за вреди на Туроператора и дължите такса за прекратяване на пакета, съгласно индивидуалните условия в програмата и Общите условия на туроператора.
  1. Длъжен ли е туроператорът да ми върне платените по договора суми, ако причината за отказа ми е страх от епидемията от коронавирус?
Да, но само и единствено, ако епидемията от коронавирус е станала причина за пълна или частична невъзможност/затруднение за изпълнение на пакета. Чл. 89, ал. 5 от ЗТ дава възможност да прекратите договора за туристически пакет преди започване изпълнението му без последици, но при наличието непреодолими и извънредни обстоятелства в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до нея, които да водят до невъзможност за изпълнение на цялото или значителна част от цялото пътуване. Невъзможността трябва да е обективна, т.е. не е достатъчно само да си мислите, че съществува опасност.
Ако не е налице основание по чл.89, ал.5 ЗТ, а само субективен страх, то отказът Ви би бил поради субективни Ваши представи и би се тълкувал сторен по Ваша вина.
  1. Кога ще е налице обективна невъзможност да се изпълни пакета, съответно – право на връщане на платеното от туриста?
Имайте предвид, че дори да е налице извънредно обстоятелство на мястото или в близост до района на определена дестинация, ако то не прави изпълнението на програмата и превоза обективно невъзможни, не е основание за отказ по чл.89, ал.5 ЗТ. В конкретния случай, ако епидемията не е причина за затваряне на летище или поставяне на град, където се изпълнява значителна част от туристическия пакет, под карантина, то не е налице невъзможност за неизпълнение.
Следва да се обърне внимание, че към момента няма данни епидемията от „Коронавирус“ да е засегнала функционирането на транспортни връзки или места на настаняване, с изключение на няколко области в Китай.
По отношение на съседни на Китай страни в нито една от тях няма обявено извънредно положение или въобще някакъв завишен брой заразени с вируса (не повече от десетки души за страни със стотици милиони души население). Дори Министерство на външните работи не предупреждава за опасност (ситуационния център може да следите тук).
Това означава, че не е налице невъзможност за изпълнение на туристически пакети в страни около Китай и в някои области на Китай.
А дори епидемията да засегне изпълнението на пътуването или превоза на пътници, ако Туроператорът полагайки разумни мерки съумее да преодолее невъзможността, то отказът също не би попаднал под хипотезата на чл. 89, ал.5 от ЗТ. Такива мерки са например: промяна на маршрута и пропускане на дестинации, в които има опасност от заразяване; засилени мерки за здравна помощ; ограничаване на контакта с определени групи от населението и т.н.
 
  1. Кой ще носи отговорност, ако попадна под карантина, заради вируса?
При интерес от страна на Потребителя, Туроператорът следва да добави към договора за туристически пакет и застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“. Условията по нея се регламентират от Общите условия на застрахователя, но подходът винаги е стандартен. В покритите рискове се включват медицински разноски и разноски за репатриране вследствие на злополука, както и дневни пари за болничен престой. В случай че на пътуващия му бъде наложена карантина от здравните власти на съответната държава, то посочен в Общите условия срок той или трето лице следва да се свърже със застрахователя на посочените в полицата телефони. По време на контакта се предоставят данни, свързани със застраховката, застрахования и застрахователното събитие. Подробни указания за това как бихте могли да сключите застраховка и какво следва да представите по време или непосредствено след застрахователното събитие, както и как бихте могли да претендирате обезщетението си, можете да научите от Общите условия на застрахователя по съответния продукт.
Съветът ни е пътуващите винаги да проявяват интерес към застраховката, тъй като тя е най – сигурният начин да получат обезщетение, в случай на неблагоприятно събитие
  1. Може ли да ми бъде гарантирано, че пътуването ще протече безпроблемно?
Съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗТ Туроператорът носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет. В това число влиза и грижата за здравето и сигурността на пътуващите.
Правилото не е безусловно, тъй като съгласно чл. 91, ал. 3 и Туроператорът не носи отговорност по неизпълнени или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на потребителя, трето лице, несвързано с изпълнението на договора, чиито действия не могат да се предвидят или избегнат, или непреодолима сила.
Ако поведението на пътуващия е рисково, трети лица с поведението си застрашават пътуващия или групата или това става вследствие от непреодолима сила, то Туроператорът не би могъл да гарантира, че програмата ще се проведе без риск за здравето на пътуващите. Извън тези хипотези, Туроператорът е предвидил безрисково протичане на програмата.
B2B login

Е-бюлетин

Онлайн Каталог