ТОМБОЛА 🎁

20 Декември 2021 г.
ТОМБОЛА 🎁
 
Ако ти се пътува, толкова колкото и на нас, значи тази томбола е за теб!
Искаме да подарим на един от вас самолетен билет до европейска столица!
 
Как да го направиш?
Всеки един от вас, който резервира/закупи почивка до Дубай на 03.03.2022г. се включва в нашата игра автоматично.
 
Какво по-хубаво от една нова година,
изпълнена с пътувания и нови места?
 
Разгледай нашето предложение за пътуване до Дубай ТУК!
 
За вас, приятели на Уелкам Травъл, предлагаме една чудесна възможност да спечелите самолетен билет до европейска столица.
 
Всеки, който закупи почивка до Дубай,
ще има възможност да участва в томболата.
 
Това важи за пролетната дата 3.03.2022,
която Уелкам Травъл има обявена на страницата си.
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ КАМПАНИЯ "Коледно намаление Дубай 3.03.22г"
1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА е УЕЛКАМ ТРАВЪЛ ЕООД със седалище София, ул. Гео Милев 5 и адрес на управление София ул. Искър 29, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175040287.
 
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА: Периодът, в който клиент може да участва в Кампанията, започва на 20.12.2021 г. и ще продължи до 14.01.2022 г. включително.
 
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА: Кампанията се провежда в офиса на фирмата Уелкам Травъл или по електронен път по имейл.
 
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА: Право на участие в Кампанията придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което в периода от 20.12.2021 г. до 14.01.2022 г. включително, направи и заплати и реализира пътуване до Дубай и изяви желанието си за участие, чрез коректно попълване на регистрационната форма на: www.welcometravel.bg/tombola
 
5. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.
 
6. В играта нямат право да участват служители на фирмаta и техни роднини по права линия и членове на техните семейства.
 
7. Лицата,които са попълнили и регистрирали коректно номер продажба на издадената фактура в периода от 20.12.2021г. до 14.01.2022г., участват в томболата с награда „Самолетен билет до европейска столица“. На 17.01.2022 г., в офиса на Организатора ще бъде изтеглен един печеливш, заявил желанието си за участие в томболата съгласно т. 4, в периода от 20.12.2021г. до 14.01.2022г.
 
8. Печелившият от Кампанията ще бъде изтеглен на произволен принцип и в присъствието на комисия от трима члена от страна на Организатора, която ще удостовери законосъобразността на тегленето. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет страницата на Уелкам Травъл: www.welcometravel.bg/tombola, както и на страницата на Уелкам Травъл във Фейсбук: https://www.facebook.com/welcometravel. Той ще бъде уведомен и чрез телефонно обаждане в случай, че е предоставил валиден телефонен номер. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първото и второто име на печелившия. Освен името на печелившия участник, се теглят и имената на двама резервни печеливши участника, в случай, че печелившия от томболата не бъде открит или не потърси наградата си в период от седем дни след уведомяване от Организатора. Наградата не може да бъде заменяна срещу паричната и стойност.
 
9. Организаторът предоставя като награда на Печелившия Участник: САМОЛЕТЕН БИЛЕТ ДО ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА, който може да бъде използван в рамките на календарната 2022г.
10. Печелившият Участник в Кампанията ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда на телефонния номер, който е регистрирал за участие на www.welcometravel/tombola В случай, че представителят на Ортанизатора не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си до 7 (седем) дни след тегленето, същият губи право на наградата си и тя се предоставя на изтегления резервен печеливш участник по реда на изтегляне. В случай, че Организаторът не успее да се свърже и с двамата изтеглени резервни печеливши участника или те не потърсят наградата си в 7 (седем) дневен срок от тегленето, тя остава собственост на Дружеството.
 
11. Връчването на наградата на печелившия участник се извършва на място в офиса на Организатора.
 
12. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта и предоставяне на фактура, която печелившия е регистрирал за участие в томболата.
 
13. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на www.welcometravel/ tombola, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
 
14. С попълването и подаването на регистрационната форма за участие, Участниците в Кампанията се съгласяват да участват в промоционални събития и публикации в медиите, в случай че бъдат изтеглени като Печеливши.
 
15. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или направи опит чрез измама да получи награда. Кампанията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С попълване и изпращане на регистрационната форма всички участници приемат настоящите Общи условия и дават своето съгласие за съхраняване и обработване на личните им данни за целите на провеждането на Кампанията от страна на Организатора, Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на Кампанията. Организаторът също се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Кампанията и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство и само за целите, посочени в настоящите условия.
 
16. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
17. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите правила, като промените ще бъдат обявени и достъпни за всички потребители на www.welcometravel.bg
 
18. Всеки участник в Кампанията може да отиде на място в офиса на Уелкам Травъл, където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с провеждане на Кампанията.
 
19. Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на Кампанията.
 
20. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на наградата. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.
 
Дубай - Перлата на Ориента!
с директни полети на АК Fly Dubai
03-ти март 2022 г.
Цените започват от 653 евро за 5 нощувки
+ ПАНОРАМЕН ТУР НА ДУБАЙ С ПОСЕЩЕНИЕ НА РАМКАТА
Ние предлагаме хотели в най-търсените райони
и обслужване на български език по време на престоя!
Заминаването е гарантирано!

БОНУС! Безплатен билет за Дубай Експо за всеки клиент, записан по нашата програма!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВХОД АГЕНТИ

Е-бюлетин

Новини

20 Декември 2021 г.

ТОМБОЛА 🎁

09 Февруари 2021 г.

Музея на бъдещето в Дубай

Онлайн Каталог

programa
programa
programa
programa