Вашата оценка 5.00 от 1 гласа
Декларация за поверителност
 
Кои сме ние?
"УЕЛКАМ ТРАВЪЛ" ЕООД, ЕИК:175040287, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Трудолюбие“ № 5 е регистриран е лицензиран туроператор с регистрационен номер 05624. В дружеството работи висококвалифициран екип от специалисти с дългогодишен опит в областта на туризма.
 
Лични данни

Съгласно GDPR, личните данни се определят като:
“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.
 
Как използваме Вашата информция

Тази декларация за поверителност описва как ние, Уелкам Травъл, ще събираме и използваме  Вашите лични данни за:
 • Изпълнение на договор за туроператорска услуга – предимно идентификация и комуникация;
 • Подготовка на сключването на договор – отговаряме на Вашите заявки и въпроси;
 • В случаите, в които сме се договорили да Ви съдействаме за издаване на виза, може да ни предадете и международния си паспорт в оригинал, ако такъв се изисква от дипломатическата служба на съответната страна;
 • Ако желаете да верифицираме данните Ви, може да ни предоставите копие от личния си документ, което унищожаваме веднага след като се уверим, че всичко е наред;
 • Изпълнение на данъчни и други законови задължения;
 • Организационни цели, свързани с изпълнението на резервации, финансова отчетност и статистика;
 • Директен маркетинг;
 • Изпълнение на ангажименти договор с туроператор или турагент;
 • Нашият уебсайт – www.welcometravel.bg използва и бисквитки, с които се стремим да подобрим представянето и функционалностите на сайта ни, както и да Ви предложим таргетирана реклама, след като го напуснете.
Повече за това какви бисквитки използваме и как обработваме данните Ви може да прочетете в нашата Политика за употреба на бисквитки - тук
 
Защо Уелкам Травъл трябва да събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим туроператорски услуги трябва да съберем лични данни за целите на договора за туроператорска услуга, кореспонденцията с Вас, директния маркетинг и финансово-счетоводно обслужване.  Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.
За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, Уелкам Травъл ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

        Ще споделя ли Уелкам Травъл личните ми данни с някой друг?
Ние може да предадем Вашите лични данни на подизпълнители на Уелкам Травъл в процеса на работа с Вас. Всички трети страни, с които може да споделяме данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на услугата, която Ви предоставят от наше име. Когато тези трети страни вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тази услуга, те ще ги премахват, в съответствие с процедурите на Уелкам Травъл. Ако искаме да предадем Вашите специфични лични данни на трета страна, ние ще го направим само след като сме получили Вашето съгласие, освен ако не сме законово задължени да действаме по друг начин.
 

Как ще използва Уелкам Травъл личните данни, които събира за мен?
Уелкам Травъл ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме данните за Вас точни и да не ги съхраняваме по-дълго, отколкото е необходимо. Уелкам Травъл е длъжно да съхранява информация в съответствие със закона, като например информацията, необходима за данъка върху доходите и за целите на проверки. Колко време трябва да се съхраняват определени видове лични данни, може също така да се урежда от специфични изисквания на бизнес сектора и съгласувани практики. Личните данни могат да се съхраняват в допълнение към тези периоди в зависимост от индивидуалните нужди на бизнеса.
 

При какви обстоятелства Уелкам Травъл,  ще може да ме търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава Уелкам Травъл?

Уелкам Травъл по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако Уелкам Травъл съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита  на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на Уелкам Травъл или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от не предоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.
 

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?
В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), Уелкам Травъл приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни:
 • Лична карта
 
Данни за контакт с Отговорникa по защита на данните:
   Данни за контакт с Отговорникa по защита на данните
Име: Румяна Любенова
Адрес 1: София, ул. Искър 29
Имейл: gdpr@welcometravel.bg
Телефон: 02 980 2050
 
Данни за регулатора, както следва:
  Данни за контакт с надзорния орган

Лице за контакт: 
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Имейл: kzld@cpdp.bg
Телефонен номер: 02/91-53-518
ВХОД АГЕНТИ

Е-бюлетин

Онлайн Каталог

programa
programa
programa
programa